ძმები ნობელების სახელობის ტექნოლოგიურ მუზეუმში პროექტ სამუზეუმო საათის ფარგლებში ჩატარდა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის, ასოცირებული პროფესორის, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ექსპერტის, მირანდა გორგილაძის საჯარო ლექცია: ,,უსაფრთხო პროდუქტის წარმოების ტექნოლოგიები და მთავარი ასპექტები’’.

ძმები ნობელების სახელობის ტექნოლოგიურ მუზეუმში პროექტ სამუზეუმო საათის ფარგლებში ჩატარდა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის, ასოცირებული პროფესორის, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ექსპერტის, მირანდა გორგილაძის საჯარო ლექცია: ,,უსაფრთხო პროდუქტის წარმოების ტექნოლოგიები და მთავარი ასპექტები’’.
ქალბატონ მირანდასა და აუდიტორიას შორის საინტერესო დისკუსია შედგა უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებასა და სწორი კვების უმნიშვნელოვანეს ასპექტებზე.