შობა ახალი წელი აჭარის არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით.

შობა ახალი წელი აჭარის არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით.
24 იანვარი
16:00 საათი
ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი - ჭავჭავაძის N 77