ტოლერანტობა და თანასწორობა ( საჯარო ლექცია)

ტოლერანტობა და თანასწორობა ( საჯარო ლექცია)
28 თებერვალი
14:00
რელიგიის მუზეუმი, თამარის დასახლება