უფასო ვიზიტი

18 მაისს, მუზეუმის საერთსაშორისო დღესთან დაკავშირებით სსიპ აჭარის მუზეუმის ყველა მუზეუმში ვიზიტი უფასოა, გთხოვთ გვეწვიოთ.