ხელოვნების მუზეუმის გალერეაში გიორგი ხალვაშის ფოტო-ნამუშევრების გამოფენა -“ჰორიზონტი“ გაიხსნა.

ხელოვნების მუზეუმის გალერეაში გიორგი ხალვაშის ფოტო-ნამუშევრების გამოფენა -“ჰორიზონტი“ გაიხსნა.
ავტორი გატაცებულია ფოტოგრაფიით, ქმნის მუსიკალურ ნაწარმოებებს, წერს ლექსებს, აგრეთვე კითხულობს ლექციებს, რითაც აქტიურად უზიარებს მომავალ თაობას საკუთარ შემოქმედებით, კულტურულ თუ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას.
ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვანის მიერ ბოლო პერიოდში გადაღებული ფოტოსურათები.
გამოფენა გაგრძელდება 21 მაისის ჩათვლით.